experci1

experci2

experci3

experci4

experci5

 

Pożyczka hipoteczna – kredyt na dowolny cel

W odróżnieniu od kredytu hipotecznego, pożyczka hipoteczna najczęściej nie jest zaciągana po to, aby sfinansować zakup nieruchomości. Z kredytem hipotecznym łączy ją sposób zabezpieczenia – pożyczka hipoteczna jest zaciągana pod hipotekę, przy czym nie ma to znaczenia, czy jest to nieruchomość kredytobiorcy czy innej osoby, która wyraziła na to zgodę oraz dodatkowo pod warunkiem, że w księdze wieczystej nieruchomości można dokonać wpisu informującego o tym, że nieruchomość stanowi zabezpieczenie kredytu. Podobnie jak kredyt hipoteczny, pożyczka hipoteczna może być zaciągana na wysokie kwoty, a jej czas spłacania jest równie długi, jak kredytu hipotecznego. Najczęściej przeznaczana jest na remonty, wykończenie zakupionej właśnie nieruchomości czy uzupełnienie brakującego wkładu własnego przy kredycie hipotecznym, ale nie tylko. Można przy jej wykorzystaniu sfinansować tak naprawdę każdy cel, ponieważ najczęściej pożyczka hipoteczna nie ma konkretnego przedmiotu kredytowania, a precyzuje jedynie sposób zabezpieczenia. Ze względu na długi czas spłaty, pożyczka hipoteczna może być wykorzystana na wydatki, które wygodniej jest rozłożyć w spłacie na przykład na 15 lat. Dodatkowo pożyczka hipoteczna jest kredytem, przyznawany w walucie złoty polski, aby w ten sposób ułatwić kredytobiorcom jej spłatę.

Kredyty proekologiczne dla każdego

Kredyty z przeznaczeniem na działalność proekologiczną mogą mieć naprawdę rozmaite zastosowanie, oczywiście w ramach ekologii i ochrony środowiska. Kredyty takie nie są udzielane przez wszystkie banki – znajdują się w ofercie kilku wybranych banków, które maja indywidualnie podpisane umowy z Ministerstwem Ochrony Środowiska. Takie kredyty mają zachęcać Polaków do przemyślanego korzystania z dóbr otaczającego środowiska – umożliwiają budowę oczyszczalni ścieków, także przydomowej, preferując rozwiązania oparte na działaniach ekologicznych, sfinansują budowę kompostowni, ale także mogą być przeznaczone na duże budowle, w których przerabia się i segreguje śmieci. Takie kredyty charakteryzują się tym, że sporą część środków spłaca odpowiednia organizacja, która wspiera troskę o środowisko. Można znaleźć także kredyty, które pomagają w sfinansowaniu solarów i innych rozwiązań, które pomagają w wykorzystaniu energii słonecznej do podgrzewania mieszkania, wody czy wykorzystania naturalnych źródeł wody geotermalnej. Kredyty proekologiczne są udzielane przez banki, ale często bywa tak, że wszelkie wnioski, związane z tymi kredytami, należy złożyć w instytucji, odpowiedzialnej za wspieranie ekologii na poziomie lokalnym. Kilka lat temu wielką popularnością cieszyły się kredyty, które pozwalały sfinansować budowę pieców do ogrzewania, opalanych przy użyciu trzciny.

Kredyty dla firm

Zupełnie inne potrzeby niż kredytobiorcy indywidualni mają firmy. Kredyty dla firm zwykle są zaciągane na dużo wyższe kwoty, przekraczające niekiedy kwotę kilku milionów złotych. Przez to firmy mają negocjowane oprocentowanie, bowiem banki są zainteresowane udzieleniem kredytu na wyższą kwotę, mając dzięki temu wyższą prowizję za udzielenie kredytu, skłonne są także do obniżenia oprocentowania, bowiem klienci korporacyjni zaciągają dużo więcej kredytów niż klienci indywidualni. Kredyty dla firm mogą mieć uproszczoną formę przyznawania, gdy wystarczy przedłożenie w banku rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Takie uproszczone zasady obowiązują głównie firmy z sektora MSP, bowiem to one nie dysponują majątkiem ani nieruchomościami, które mogłyby stanowić zastaw pod kredyt. Dla nich także został stworzony program, w którym państwo zapewnia pomoc w postaci środków de minimis. Kredyt dla firm może mieć różne przeznaczenie – czasem pieniądze z takiego kredytu są potrzebne, aby móc przystąpić do przetargu, czasem są wykorzystywane z przeznaczeniem na zakup nowych linii produkcyjnych, aby rozwinąć możliwości produkcyjne firmy, albo jako wkład własny w przypadku inwestycji, na które środki pochodzą z funduszy unijnych. Bardziej specjalistyczne rozwiązania, np. związane z działaniem ekologicznym, wymagają zaciągnięcia specjalnych kredytów, które w przypadku firm są także częściowo finansowane z funduszy m.in. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Kredyty konsolidacyjne – łączenie kredytów się opłaca

Kredyt w ramach karty kredytowej, kredyt na zakup samochodu, kredyt gotówkowy na zakup mebli, wreszcie kredyt hipoteczny na zakup mieszkania – przeciętny kredytobiorca ma więcej niż jeden kredyt. Każdy z nich ma inne oprocentowanie, zwykle także terminy ich spłaty się nie pokrywają. Dlatego banki, aby klienci nie spłacali kilku kredytów, zaproponowali kredyty konsolidacyjne, które pozwalają zamienić kilka kredytów na jeden kredyt. Zwykle konsolidowane są kredyty hipoteczne z jakimiś innymi, np. z kredytem na karcie kredytowej. Taka zamiana staje się korzystna dla klienta, ponieważ kredyt ma niższe oprocentowanie niż oferuje karta kredytowa, a jednocześnie ma pewne zabezpieczenie w postaci nieruchomości. Tyle, że kredyt konsolidacyjny ma wyższe oprocentowanie niż kredyt hipoteczny, zatem w skali kilku lat nie jest on już taki korzystny dla klienta. Natomiast pozwala uśrednić oprocentowanie kilku kredytów i je obniżyć. Kolejną zaletą kredytu konsolidacyjnego jest to, że zamiast pamiętania o kilku datach spłaty raty kredytu wystarczy jedna, ponieważ kredyt konsoliduje, czyli łączy kilka kredytów, które potem ponownie dzieli się na raty i wylicza oprocentowanie. Zwykle są one reklamowane jako kredyty korzystne dla tych klientów, którzy nie radzą sobie ze spłatą wszystkich zobowiązań kredytowych, bowiem ustalają one ponownie jedną ratę, którą spłaca się w jednym banku. W przypadku kredytów gotówkowych pozwala on wydłużyć czas ich spłaty.

Kredyty chwilówki na szybko

Kredyty chwilówki zostały zauważone najpierw przez instytucje, które media określiły mianem parabanków. Chodzi tu przede wszystkim o kredyty gotówkowe, zwykle udzielane na małe kwoty, a następnie spłacane w miesięcznych zwykle ratach. Kredyty takie mogą pomóc w rozwiązywaniu chwilowej braku płynności finansowej, a ich udzielenie oparte jest na uproszczonych zasadach. Przez wiele lat banki nie udzielały takich kredytów nie widząc w nich potencjału – są to kredyty na małe kwoty, średnio nie przewyższające średniej krajowej, i zaciągane są przez osoby, które mają niskie dochody, są emerytami i rencistami albo mają raczej złą historię kredytową (sławne wpisy do rejestru kredytobiorców Biura Informacji Kredytowej). I choć w rejestrze BIK są wszystkie kredyty, to jednak nie każdy kredytobiorca kończy jako ten, któremu nie można udzielić nawet krótkiego kredytu gotówkowego. Tę niszę rynkową zauważyły instytucje, które mają więcej wspólnego z innymi działaniami niż bankowe, między innymi Provident. Jednym z pierwszych banków, który skupił się na potencjale małych kredytów o niskich kwotach, był EuroBank, który właśnie na takiej niszy oparł swoją grupę docelową. Kredyty chwilówki reklamowane są niemal na każdym słupie ogłoszeniowym przez rozmaite organizacje, które także widzą niezwykłe możliwości w udzieleniu kredyt osobom wpisanym do BIK jako nierzetelni kredytobiorcy.

Debety i kredyty odnawialne w rachunkach

Niektóre banki, chcąc bardziej związać klientów ze sobą, oferują łatwo dostępne kredyty. Najprostszy sposób na zaciągnięcie kredytu to zgoda na debet w rachunku albo korzystanie z kredytu odnawialnego w rachunku. W zasadzie zasada działania jest dosyć podobna: klient może korzystać ze środków banku, ale co najmniej raz w miesiącu musi dokonać spłaty. I tak w przypadku debetu każdy wpływ na rachunek powoduje spłatę debetu i ponowne jego uruchomienie o spłaconą kwotę. Natomiast w przypadku kredytu odnawialnego raz w miesiącu klient musi spłacić przynajmniej kwotę minimalną, aby móc dalej korzystać z kredytu. Najczęściej i debet, i kredyt odnawialny są przyznawane na określony termin – np. na rok czy na dwa lata, ale bywają też banki, w których raz przyznany debet, jeśli jest tylko spłacany poprzez wpływy na rachunek, nie jest wypowiadany i działa praktycznie bezterminowo. Oba te produkty świetnie się sprawdzają, gdy właściciel rachunku nie posiada już do dyspozycji własnych środków i potrzebuje szybko dostępu do pieniędzy. Co ważne – debet i kredyt odnawialny w rachunku można wykorzystać na dowolny cel, także po to, aby opłacić rachunki, na co nie pozwala np. korzystanie z karty kredytowej. Ich kolejna zaleta to stosunkowo niskie oprocentowanie, które jest pobierane raz w miesiącu, pod warunkiem, że klient korzysta z produktu.

Kredyt na zakup akcji

W ciągu kilku ostatnich lat na Giełdzie Papierów Wartościowych miało miejsce kilka debiutów spółek, pozwalających zarobić na sprzedaży akcji już w czasie debiutu na giełdzie. Korzystając z bardzo dużego zainteresowania, jakim się cieszyły debiuty, banki wyszły naprzeciw oczekiwaniom klientów i zaproponowały im nowy produkt kredytowy – kredyt na zakup akcji konkretnej spółki, która jest aktualnie w ofercie publicznej i ma wkrótce zadebiutować na giełdzie. Zabezpieczeniem tego kredytu stają się akcje, na które zapisuje się kredytobiorca. Potem, gdy dochodzi do faktycznej wyceny, ile każdy z potencjalnych akcjonariuszy może dostać akcji, kredyt, który nie został wykorzystany na zakup akcji, zostaje zwrócony do banku. Banki zarabiają na prowizji od udzielenia takiego kredytu oraz na odsetkach, ponieważ kredyty na zakup akcji są zaciągane niejednokrotnie nawet na kilka milionów złotych, zatem w przeliczeniu na dni bank i tak sporo zarabia tylko dlatego, że udostępnił swoje pieniądze kredytobiorcom. Ze strony kredytobiorców takie kredyty mogą nie być opłacalne, zwłaszcza wtedy, gdy emitent zadecyduje o niższej ilości akcji, przypadającej na jednego akcjonariusza z zapisów. Wówczas, nawet przy sprzedaży już na pierwszych sesjach notowanej spółki, może się okazać, że koszty związane z kredytem przewyższają zyski z giełdy.

Kredyt gotówkowy na wszystko

W okresie wakacyjnym są oferowane jako kredyty na wakacje albo na wczasy, pod koniec wakacji – jako kredyty na zakup książek i zeszytów do szkoły, przed Bożym Narodzeniem – jako kredyt na zakup prezentów, a w ciągu roku jest to najzwyklejszy kredyt gotówkowy, który można zaciągnąć w każdym niemal banku, prawie od ręki. Ideą kredytu gotówkowego jest to, że przyznaje się go na uproszczonych zasadach (czasami, aby o niego się starać, wystarczy zaświadczenie o osiąganych dochodach albo odcinek renty czy emerytury). Zwykle kwota kredytu gotowego nie jest zbyt wysoka, ponieważ z założenia ten kredyt ma zaspokajać podstawowe potrzeby kredytobiorców, czyli ma pomóc w sfinansowaniu właśnie wyjazdu, zakupu jakiegoś sprzętu do domu czy nawet zakupu samochodu. Kredyt gotówkowy jest udzielany na krótsze okresy – zwykle maksymalnie do dwóch, trzech lat. Ale to właśnie kredyty gotówkowe stanowią kartę przetargową większości banków. Niektóre z nich oferują kredyty gotówkowe bez konieczności składania dodatkowych dokumentów tylko na podstawie swojej historii jako klienta w danej instytucji. Przy niektórych kredytach należy dodatkowo dokupić ubezpieczenie i w ten sposób zabezpieczyć kredyt, który bardzo często można zaciągnąć bez konieczności informowania współmałżonka.

Karta kredytowa – czy to już kredyt?

Część posiadaczy kart kredytowych nie traktuje ich jako kredytu, uważając, że karta kredytowa jest taką samą kartą płatniczą, jak karta wydana do rachunku. Tymczasem karta kredytowa jest kredytem, który nie jest wypłacany jako gotówka, a ma postać plastikowej karty. Od tradycyjnego kredytu różni go to, że każda spłata karty kredytowej powiększa możliwość zadłużania – jest to pewna forma kredytu odnawialnego, chociaż do określonej wysokości. Kartą kredytową można płacić za zakupy i jeśli spłaci się wszystkie wykorzystane środki w pełnej wysokości, to korzystanie z tej postaci płatności nie będzie dodatkowo oprocentowane. Spłata karty kredytowej umożliwia kredytowanie zakupów i w zależności od ustalonej spłaty karty, posiadacze kart mogą liczyć na kredyt dosyć wysoko oprocentowany. Taka jest bowiem idea kart kredytowych, które zostały stworzone dla ludzi, potrzebujących kredytu na zakup różnego rodzaju dóbr, ale którzy jednocześnie nie spłacają całego zadłużenia na karcie. Karty kredytowe wydaje się na dwa albo na trzy lata i każdego roku z tego tytułu pobiera się opłatę za kartę. Karty kredytowe w Polsce mogą być sygnowane logo Visa lub MasterCard, chociaż pojawiają się także karty American Express czy Dinners Club, a oprócz klasyczny kart można się starać także o karty złote czy srebrne, które są bardziej prestiżowe.

Kredyty hipoteczne już nie dla każdego

Zgodnie z najnowszymi zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego kredyty hipoteczne przestaną być dostępne dla każdego, kto będzie mógł się wykazać odpowiednią zdolnością kredytową. Chodzi o to, aby skrócić maksymalny czas trwania kredytu do co najwyżej 30 lat, chociaż niektóre banki pozwalały kredytować zakup nieruchomości i aby ułatwić otrzymanie kredytu, wydłużały jego spłatę nawet do 50 lat. Kolejna zmiana ma dotyczyć waluty kredytu. Kredytobiorcy chętnie korzystali z kredytów walutowych, głównie tych, które pozwalały spłacać kredyt we frankach szwajcarskich, i chociaż nie brali pod uwagę ryzyka kursowego, to ważne były niskie stopy procentowe, na podstawie których wyliczana jest stawka oprocentowania. Zmiany, zasugerowane przez KNF, mają na celu zachęcenie do zaciągania kredytów w złotówkach, bowiem kredyty walutowe będą dostępne jedynie dla tych, którzy zarabiają w walucie. Wszelkie programy, które mają stanowić wsparcie państwa dla przyszłych kredytobiorców, od kilku lat wspierają tych, którzy zaciągają kredyty w rodzimej walucie, ponieważ nie pozwalają one na zaciąganie i spłacanie innych kredytów. Kredyty hipoteczne, zwłaszcza te dofinansowywane przez państwo, będą miały dodatkowe ograniczenia, jak chociaż wielkość mieszkania, które można będzie kupić na kredyt. Ten zapis ma także uregulować wielkość zaciąganego kredytu.